Провал на търга за "Техноекспортстрой"

Провали се търга за продажба на 100% от капитала на "Техноекспортстрой" ЕАД.

 

Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол прекрати приватизационната процедура за продажбата на 103 970 броя поименни акции, се казва в съобщение на ведомството от четвъртък.

 

Дружеството се продаваше чрез публичен търг с явно наддаване с предварителни квалификационни изисквания.

 

Първоначално три фирми закупиха тръжна документация, но до изтичането на крайния срок  за сертифициране и закупуване на информационен меморандум нито един от потенциалните купувачи не подаде документация за съответствие с предварителните квалификационни изисквания, необходима за продължаване на участието си в процедурата.

 

Тримата кандидати бяха гръцката компания "Актор АСД", която спечели търга за изграждане на ЛОТ 4 от магистрала "Струма" от Сандански до Кулата, както и "Адванс Пропъртис" и “АТ Инженеринг 2000”, София.

 

Първоначалната тръжна цена за дружеството беше 68 млн. лева, а търгът следваше да се проведе на втори май.

Коментари: 0