Райфайзен дава още 30 млн. евро заеми за енергийна ефективност

Парите са по кредитна линия от "Кредитанщалт фюр видерауфбау" (КфВ)

372 ~ 1 мин. четене
Автор: Атанас Христов

Шестата по размер на активите банка на българския пазар - Райфайзенбанк (България) ЕАД, дъщерно дружество на Райфайзен Банк Интернешънъл АГ, предлага още 30 млн. евро кредити по Програмата за енергийна ефективност на малки и средни предприятия. Това става възможно след подписано споразумение между финансовата институция и "Кредитанщалт фюр видерауфбау" (КфВ) за отпускане на кредитната линия.

Програмата съчетава средства за финансиране и безвъзмездна финансова помощ от ЕС, които да стимулират допълнително инвестициите в енергийна ефективност на малките и средни предприятия (МСП) в България, припомнят от Райфайзенбанк.

Финансовата схема по Програмата за енергийна ефективност ще позволи на Райфайзенбанк да увеличи финансирането на енергийноефективни проекти, което ще допринесе за подобряване производителността и намаляване на консумираната енергия на машини и оборудване (включително и на селскостопански машини и превозни средства), сгради или друга инфраструктура на малките и средни фирми.

Допустимите инвестиции трябва да доведат до подобряване от минимум 20% на коефициента за енергийна ефективност (30% за проекти за сгради) или намаление на парниковите емисии с поне 20%.

Програмата за енергийна ефективност e подкрепена с грантови средства от ЕС под формата на безвъзмездна финансова помощ за МСП, с цел намаляването на разходите по инвестиционния проект. След успешното завършване на проекта, безвъзмездната финансова помощ може да достигне до 15% от главницата на кредита, отпускан по Програмата. Максималният размер на безвъзмездна финансова помощ обаче е ограничен до 150 хил. евро за отделно дружество, независимо от броя на отпуснатите кредити за финансиране по Програмата.

Подкрепи Economic.bg