„Райфайзен” пуска промоционални кредити за фирми

За кредити в евро фиксираната лихва за първата година е от 7% годишно, а за кредити в лева е от 8%

„Райфайзенбанк” стартира нова промоционална кампания за новоотпуснати обезпечени кредити за малките и средни предприятия,  с фиксирана лихва за първата година. За кредити в евро фиксираната лихва за първата година е от 7% годишно, а за кредити в лева лихвеният процент е от 8% годишно.

За остатъчния период на кредита лихвата се определя на база стойността на 1-месечен EURIBOR за кредити в eвро и 1-месечен SOFIBOR за кредити в лева, плюс надбавка. Конкретните лихвени параметри се определят в зависимост от валутата и обезпечението.

Максималната сума на кредита е 250 000 евро или равностойността им в лева. Таксата за управление през първата година е 0.50% от размера на кредита, а за останалия период таксата за управлeние е 1% годишно.

Малките и средни фирми могат да ползват финансирането, както за инвестиционни цели, така и за оборотни нужди, като максималният срок е до 15 години за инвестиционните кредити и до 5 години за оборотните кредити. Промоционалните условия са валидни за новоотпуснати обезпечени креди с входирани искания до 30 юни 2012 г.

Коментари: 0