Разходите на работодателите за труд нарастват с 5.1%

Най-голямо намаление на общите разходи за труд е регистрирано в сектор „Държавно управление” - с 6.6%

196 ~ 1 мин. четене

Общите разходи на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица нарастват с 5.1% спрямо четвъртото тримесечие на 2011 г. Това показват предварителни данни за четвъртото тримесечие на 2012 г., оповестени от Националния статистически институт (НСИ).

Увеличението в индустрията е 2.9%, а в услугите - 9.1%. В строителството обаче общите разходи на работодателите за един отработен час намаляват с 2.4%.

Най-висок ръст на общите разходи за труд по икономически дейности през четвъртото тримесечие на изминалата година спрямо същия период на 2011 г. е регистриран в икономическите сектори „Други дейности” - 26.3%, „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” - 18%, „Операции с недвижими имоти” - 14.1%, и „Хотелиерство и ресторантьорство” - 13.8%.

Най-голямо намаление на общите разходи за труд е регистрирано в икономическите дейности „Държавно управление” - с 6.6%, и „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ - с 3.9%.

Състава на общите разходи за труд разходите за възнаграждение за един отработен час се увеличава с 5.8% спрямо четвъртото тримесечие на 2011 г., а разходите извън възнагражденията - с 1.7%. По икономически дейности изменението на разходите за възнаграждения спрямо същия период на предходната година варира от (-6.1%) за „Държавно управление” до 29.1% за „Други дейности”.

Подкрепи Economic.bg