Разходите за пенсии са скочили с над 172 млн. лв.

Броят на пенсионерите намалява с 23 хил. души за година

68 ~ 1 мин. четене
Георги Желязков Автор: Георги Желязков

Разходите за пенсии (с пощенски такси и ДДС) за първите шест месеца на 2013 г. са в размер на 3.791 млрд. лв. Това сочат данните от предварителния отчет за изпълнението на Консолидирания бюджет на Държавното обществено осигуряване (ДОО) към 30 юни 2013 г. Изплатената сума е с 59.5 млн. лв. по-малко от планираното, но спрямо същия период на 2012 г. разходът за пенсии е с 172.1 млн. лв. по-висок.

Увеличението на разходите за пенсии е на фона на намаляващия брой хора, които ги получават. Към края на юни пенсионерите в България са 2 195 656 души, докато година по-рано са били с близо 23 хил. повече. Така средната пенсия за осигурителен стаж и възраст за периода е 297.21 лв. при 271.97 лв. година по-рано.

Разходите за паричните обезщетения за временна неработоспособност поради общо заболяване са в размер на 164.6 млн. лв., което представлява 17.3 млн. лв. преразход спрямо заложения план за полугодието. За изплащане на обезщетения за майчинство са изразходвани 133.6 млн. лв., което е с 3.6 млн. лв. по-малко от направените разчети за периода. За обезщетения за безработица са изплатени 176.7 млн. лв., което е с 1.4 млн. лв. по-малко от плана.

Към първото шестмесечие на 2013 г. приходите на държавното обществено осигуряване (ДОО) са в размер на 1.984 млрд. лв. като е отчетено неизпълнение от 77 млн. лв. на плана. Общите разходи са 4.362 млрд. лв., което е с 55.7 млн. лв. по-малко от планираното.

Подкрепи Economic.bg