Различия в ЕК за реформите в телекомуникациите

Хоакин Алмуния, комисар на ЕС за нарушаване на антитръстовите правила, изразява необичайно откровени критики за предложенията на Нели Крус за създаване на единен европейски пазар

200 ~ 2 мин. четене

Брюксел призова 28-те национални телекомуникационни регулатори да бъдат заместени с единен европейски регулатор като част от предложените реформи на заместник-председателя на Европейската комисия и комисар по въпросите на цифровите технологии Нели Крус, съобщава Financial Times.

Докладът от офиса на Хоакин Алмуния, комисар на ЕС за нарушаване на антитръстовите правила, обаче изразява необичайно откровени критики за предложенията на Крус за създаване на единен европейски пазар, като се аргументира, че докато целта е похвална, плановете са твърде неамбициозни.

Единен европейски телекомуникационен пазар ще даде възможност на операторите да работят свободно в 28-членния блок и да получат лесен достъп до радиочестотния спектър, необходим за мобилните услуги, като същевременно се намаляват разходите за потребителите, използващи мобилните си телефони в чужбина.

Крус се надява, че нейните предложения ще подкрепят и сектора, който е силно засегнат от рецесията и обременен от повишена бюрокрацията в момент, когато са нужни пари за инвестиции в следващи технологии и по-бързи мрежи.

Въпреки, че Алмуния подкрепя единен пазар на телекомуникациите, смятайки, че той би прибавил допълнителни 110 млрд. евро за годишния БВП на региона, комисарът заявява, че на "оптималните" мерки, предложени от Нели Крус им "липсва амбиция". Докладът очертава необходимостта от по-нататъшни реформи, включително да бъдат намалени националните бариери пред трансграничната консолидация и премахването на други различни регулатори.

"Създаването на истински паневропейски регулатор би било най-ефективното решение за премахване на националните различия," се казва в доклада. "За създаването на истински единен пазар ще се изисква постепенно отдалечаване от сегашното статукво на 28 различни национални регулаторни органи."

Такива широкообхватни реформи могат да бъдат оспорени от някои страни в Европа, които искат да запазят контрола върху националната инфраструктура. От източници на FT обаче ставя ясно, че въпреки критиките, като цяло становището за плана е положително.

Подкрепи Economic.bg