Разрешителните за строеж на жилищa намаляват с 27%

Най-много са издадени в Пловдив, Варна и Бургас

6702 ~ 2 мин. четене

Издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради намаляват с 27.3%, жилищата в тях - с 34%, и застроената им площ - с 32%, през първото тримесечие на годината, показват последните данни на Националния статистически институт (НСИ).

За периода местните администрации са издали разрешителни за строеж на 868 жилищни сгради с 1 944 жилища в тях и с 281 787 кв. м разгъната застроена площ, на 35 административни сгради/офиси с 14 127 кв. м РЗП и на 1 014 други сгради с 449 749 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие спадът при административните сгради е с 37.5%, а съответната им РЗП - със 76.6%. Другите сгради са по-малко с 35.1%, а общата им застроена площ намалява с 29.6%.

В сравнение с първото тримесечие на 2011 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са по-малко с 8.7%, а жилищата в тях - с 20.9%. Административните сгради намаляват с 5.4%, докато другите видове сгради се увеличават с 6.3%. Регистриран е спад на РЗП на жилищните сгради - с 11.9%, на административните сгради - с 35.5%, и на другите сгради - с 28.8%.

Най-голям брой разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са издадени в Пловдив - 108, Варна - 102, Бургас - 93, София (столица) - 67, и Благоевград - 66.

Най-много жилища предстои да бъдат започнати в областите: Бургас - 445, Варна - 345, Пловдив - 222, София (столица) - 158, и Благоевград - 148.

През първото тримесечие на 2012 г. е започнал строежът на 382 жилищни сгради с 1 262 жилища в тях и със 161 301 кв. м обща застроена площ, на 17 административни сгради/офиси с 6 281 кв. м РЗП и на 394 други сгради с 257 945 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие броят на започнатите жилищни сгради е с 40.3% по-малко, жилищата в тях - с 27.5%, а общата им застроена площ - с 29.4%. Намаление е регистрирано и в броя на започнатите административни сгради - с 39.3%, другите сгради - с 41.2%, както и на общата им застроена площ, съответно с 49.5 и 42.9%.

В сравнение с първото тримесечие на 2011 г. броят на започнатите нови жилищни сгради е с 16.8% по-малък, а на жилищата в тях - с 18.1%. Административните сгради намаляват с 34.6% и другите видове сгради - с 3.7%. Регистриран е спад на РЗП на жилищните сгради - със 17.2%, и на административните сгради - с 55.4%, докато при другите сгради се наблюдава увеличение с 23.5%.

Строителството на най-голям брой нови сгради е започнало в областите: Бургас - 79 жилищни и 43 други сгради; Варна - 63 жилищни и 38 други сгради; Пловдив - 33 жилищни и 70 други сгради; Стара Загора - 25 жилищни, 3 административни и 34 други сгради; София (столица) - 32 жилищни и 5 други сгради.

Подкрепи Economic.bg