Реално 500 млн. лв. повече дълг през 2014 г.

Бюджетният дефицит през следващата година ще бъде 1.5 млрд. лв. при 1.3 млрд. лв. през 2013 г.

140 ~ 2 мин. четене
Георги Желязков Автор: Георги Желязков

Държавата ще емитира 4.4 млрд. лв. дълг през 2014 г., с който ще плати настъпващите през следващата година облигационни плащания и ще покрие планирания бюджетен дефицит. Цифрата е записана в проектобюджета за 2014 г. и потвърдена от финансовия министър Петър Чобанов в интервю за "Стандарт". През 2012 г. бяха продадени ДЦК на стойност 3.2 млрд. лв., а през 2013 г. - 2.2 млрд. лв.

2012 г. и 2014 г. си приличат по това, че и през двете години държавата осигурява средства, с които да погаси две големи емисии ДЦК, пласирани на международните пазари от финансовия министър в правителството на НДСВ Милен Велчев. През януари тази година кабинетът "Борисов" трябваше да плати близо 1.9 млрд. лв., а следващата година трябва да се изплатят 1.7 млрд. лв.

Ако не включваме парите, които правителството задължително трябва да заеме, за да погаси тези два големи заема, се вижда, че новоемитираният дълг през 2014 г. е с 500 млн. лв. повече от взетия през 2013 г. и с 1.4 млрд. лв. повече от стойността му през 2012 г.

Ако решим да не включваме заемът от 1 млрд. лв., който беше добавен с актуализацията към бюджета за 2013 г., кабинетът ще вземе заем от вътрешните пазари на стойност 1.2 млрд. лв. Така разликата между поетите нови облигационни задължения тази и следващата година достига 1.5 млрд. лв.

Поемането на по-голям дълг през 2013 г. се налага заради решението на кабинета "Орешарски" да увеличи бюджетният дефицит до 2% от брутния вътрешен продукт (БВП). През миналата година отрицателната разлика между приходите и разходите в бюджета беше сведена до рекордно ниските от началото на кризата 0.8%, или 600 млн. лв. С актуализацията на бюджета за тази година дефицита беше увеличен до 2% от БВП, или 1.3 млрд. лв.

В Бюджет 2014 г. дупката е сведена до 1.8% от БВП, но номинално сумата дори е по-голяма - 1.5 млрд. лв. С тези 4.4 млрд. лв., които ще бъдат взети от вътрешния и външния пазар, ще се плати големият заем на Милен Велчев в размер на 1.7 млрд. лв., 1.3 млрд. отиват за настъпващи облигационни плащания, а 1.4 млрд. лв. са заделени за покриване на бюджетния дефицит през следващата година.

Според финансовия министър Петър Чобанов взимането на повече заеми и харченето на държавни пари ще доведе до ускорен икономически растеж в средносрочен план и ще се промени "наложения през последните години макроикономически модел - растежът да се задържа чрез фискалната политика".


Подкрепи Economic.bg