Режат парите и персонала на омбудсмана

Правителството предвижда бюджетът да бъде намален с 312 хил. лв., а служителите - с 10%

72 ~ 2 мин. четене

Правителството иска да ореже с 312 хил. лв. бюджета на омбудсмана Константин Пенчев, а персоналът да бъде съкратен с 10%. Това съобщи самият Пенчев с писмо до премиера Пламен Орешарски, финансовия министър Петър Чобанов и външния министър Кристиан Вигенин, качено и на страницата на институцията. В него омбудсманът реагира остро на това намерение.

"Налага се да Ви уведомя, че не само аз, но и всички европейски и международни организации, в които членува омбудсманът на Република България, биха приели предвиденото в писмото на министъра на финансите орязване на бюджета на ръководената от мен институция с 312 хил. лв. и препоръката за 10-процентно съкращение на числеността на персонала като посегателство върху независимостта на единствения конституционен орган в страната, призван да се застъпва за правата и свободите на гражданите, когато те се нарушават от държавните и общинските органи и техните администрации, както и от лицата, на които е възложено да предоставят обществени услуги", пише Константин Пенчев.

В писмото си той подчертава, че само преди 10 дни е приета резолюция на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа, според която е "необходимо на институциите на омбудсмана да бъдат осигурени достатъчно финансови и човешки ресурси, позволяващи им ефективно да изпълняват функциите си". Парламентарната асамблея призовава страните членки да се въздържат от бюджетни ограничения по отношение на институциите на омбудсмана, за да не доведе това до ограничаване на тяхната независимост.

Омбудсманът припомня, че през 2012 г. най-сетне и след многократно настояване от страна на ООН, е определена държавна и независима финансово институция - Национален превантивен механизъм (НПМ), който е към омбудсмана. Заради изграждането на НПМ, бюджетът на омбудсмана за 2012 г. е бил увеличен с недостатъчните според него 300 000 лева, а сега е предвидено дори по-високо орязване.

"На фона на цялата правозащитна дейност на националния омбудсман категорично трябва да заявя, че определеният в писмото на министъра на финансите размер на разходите за 2014 г. - 2 226 хил. лв., който е дори по-малък с 12 хил. лв. от бюджета за 2011 г., е крайно недостатъчен и застрашава изпълнението на функциите на обществения защитник, възложени му със закон", пише Константин Пенчев.

Той допълва, че ако предвиденото орязване на бюджета стане факт, ще бъде принуден да уведоми за бъдещото ограничаване на дейността не само Подкомитета на ООН по предотвратяване на изтезанията, но и всички европейски и международните организации на правозащитни институции, в които институцията членува.

"Позволявам си да изразя увереност, че като министър-председател, загрижен за правата и свободите на хората, ще допринесете не само за запазване, но и за разширяване на независимостта на омбудсмана, защото подкрепата за тази институция е подкрепа за гражданския контрол и е в интерес на всички граждани", се казва в писмото на Пенчев.

В подкрепа на институцията той констатира, че през последните години доверието на гражданите в българския омбудсман се е повишило многократно и доказателство за това е лавинообразно нарастващият брой на жалбите и сигналите. До 10.10.2013 г. до омбудсмана са адресирани 6050 оплаквания, което е с 45% повече в сравнение със същия период на 2012 г.

Подкрепи Economic.bg