Ремонтът на Централна гара няма да пречи на пътниците

Не се предвиждат и промени в разписанието на влаковете, казва инж- Милчо Ламбрев, генерален директор на НК "Железопътна инфраструктура"

Инж. Ламбрев, на 3 април т.г. стартира модернизацията на Централна гара София. Какво предвижда тя?

Модернизацията на Централна гара София предвижда пълна рехабилитация на сградата, на пешеходния подлез и на пероните. В обхвата на дейностите е включена подмяна на всички системи в сградата - електричество, отопление, ВиК и вентилация. Освен това ще бъдат укрепени основите на сградата, които не отговарят на съвременните норми за сеизмична устойчивост.

Рехабилитацията на обекта ще се извърши поетапно. Строителните дейности ще започнат от източната страна на приемното здание до средата на сградата, като този етап следва да завърши до края на годината. Непосредствено след това ще започнат дейностите по западната част. Като цяло рехабилитацията на гаровия комплекс следва да завърши до края на 2015 г.

Тук е мястото да отбележа, че чрез Оперативна програма „Транспорт“ на компанията бе дадена възможност за инвестиции не само в базисната инфраструктура, но и в модернизацията на гари и гарови комплекси.

Извършването на дейностите по рехабилитацията на Централната жп гара до колко ще възпрепятства нормалното й функциониране? Ще се наложи ли някаква временна реорганизация, докато тече ремонтът?

Строително-монтажните работи ще се изпълняват в непрекъснат режим на работа на гарата. Ще бъдат създадени всички необходими условия за нормалното функциониране на приемното здание и гаровия комплекс, за да не бъде нарушен комфортът на пътниците. Достъпът до пероните ще бъде ограничаван поетапно. Не се предвижда промяна на разписанието на влаковете. По време на дейностите по даден перон, движението на влаковете ще бъде пренасочено към други перони. Информационните табла и системите за оповестяване ще функционират през цялото време на рехабилитацията.

Осигурен е непрекъснат достъп на гражданите до гишета за продажба на билети. През първия етап на строителството, касите ще бъдат изнесени на приземния етаж, а във втория етап - на тяхното постоянно местоположение, съгласно проекта.

Каква е крайната сума, до която може стигне  изпълнението на проекта, предвид факта, че винаги има и непредвидени разходи?

Стойността на договорите за строителство и строителен надзор възлиза на 57 007 874,21 лева, без ДДС. Съгласно договорните условия, непредвидените разходи са в размер до 10 %, следователно общата стойност не следва да надхвърли 62 708 661,63 лева, без ДДС, или 75 250 393,96 лева, с ДДС.

 

Коментари: 0