Ръст на БВП от 1% през четвъртото тримесечие

Увеличение и на крайното потребление

116 ~ 1 мин. четене
Автор: Стилиян Гребеничарски
Брутният вътрешен продукт на страната нараства с 1% през последното тримесечие на 2013 г. в сравнение със същия период година по-рано. Това става ясно от публикуваните от Националния статистически институт експресни оценки за БВП. Показването спрямо предходното тримесечие е 0,4%.

Данните на Националната статистика сочат, че номиналният размер на БВП между септември и декември е 21, 321 млрд. лв., а реализираната добавена стойност е 18,569 млрд. лв. Тя нараства с 0,7% спрямо третото тримесечие и с 1% на годишна база. Най-голям дял в нея има секторът на услугите - 71,5%, следван от индустрията (24,6%) и селското стопанство (3,9%). Ръст има и при трите сектора, като най-голям е той в аграрния – 4,3%, следван от услугите (+1,7%) и индустрията (+1,3%).

Крайното потребление за трите месеца възлиза на 17,532 млрд. лв. или 82,2% от БВП.  То бележи годишно покачване с 1%, дължащо се на ръст в колективното потребление от 2,9%. При бруто капиталообразуването в основен капитал е отчетен спад от 0,7%. Износът на стоки и услуги се увеличава с 9,4%, а вносът - с 4,8%.

На 5 март НСИ ще публикува официалните данни за БВП през четвъртото тримесечие на 2013 г.
Подкрепи Economic.bg