Ръст на безработицата през септември, отчете Агенцията по заетостта

През изминалия месец равнището на безработица е 10.8%, с 0.1 процентни пункта по-високо от август, но с 1.1 процентни пункта по-ниско от началото на годината

44 ~ 1 мин. четене

На работа през септември са постъпили 23 526 безработни, с  4 199 лица повече спрямо предходния месец, основно поради ръста на започналите работа безработни в реалната икономика, показват обявените днес данни на Агенцията по заетостта. Започналите работа в реалната икономика безработни са 15 429.

По програми за заетост и схеми на Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси” са постъпили на работа 7186 лица. По насърчителни мерки от Закона за насърчаване на заетостта са започнали работа 911 лица.

През месец септември 2013г. равнището на безработица е 10.8%, с 0.1 процентни пункта по-високо от август, но с 1.1 процентни пункта по-ниско от началото на годината. В бюрата по труда са регистрирани 354 563 безработни. Те са с 3125 лица повече от август, но с 37 120 лица по-малко спрямо началото на годината.

В бюрата по труда в реалната икономика са заявени 13 523 работни места, с 1591 места повече от август. Повече от половината места са заявени от публичния сектор. Делът му се увеличава с над 13 процентни пункта, във връзка с нарасналото търсене на работна сила по повод началото на учебната година.

По програми за заетост са заявени 7193 места, с 394 места повече от предходния месец.  По насърчителни мерки от Закона за насърчаване на заетоста в бюрата по труда са обявени 1964 работни места, при 933 работни места през август.

Подкрепи Economic.bg