Ръст на депозитите и през декември

Без резки колебания в размера на кредитите

116 ~ 2 мин. четене
Автор: Стилиян Гребеничарски

Депозитите в страната отчитат пореден ръст, става ясно от съобщение на Българска народна банка. Общият им размер (без тези на финансови предприятия) от 53,149 млрд. лв. в края на декември е с 9% по-голям на годишна база. Броят им е намалял с 2,1% до 12,45 млн. депозита.

Депозитите на домакинствата са на стойност 37,7 млрд. лв., което е с 9,3% повече от края на 2012 г. Темпът на годишно нарастване се увеличава спрямо 8,5% през септември. Средният лихвен процент по депозитите на домакинствата с уговорен матуритет в лева през декември е бил 3,76% (4,84% през декември 2012 г.), което показва, че нарастването на депозитите не се дължи основно на натрупаните за периода лихви.

Най-голям дял в размера на депозитите на домакинствата все още има групата до 1000 лв. - 8,719 млрд. лв., но стойността им намалява за една година с близо 7%. Втората най-голяма група е тази от 10 до 20 хил. лв. Депозитите в нея възлизат на 5,781 млрд. лв. и нарастват с над 5%.

Годишният темп, с който нарастват депозитите на нефинансови предприятия също се ускорява – от 6,2% в края на септември до 8,3% в края на годината. Размерът на спестяванията в тази категория е 15,45 млрд. лв.

Продължава забавянето в ръста на кредитите. Общият им размер (без тези на финансови предприятия) е 53,822 млрд. лв. и нараства с едва 0,03% на годишна база. За сравнение, в края на предходното тримесечие годишният ръст е бил 0,7%.

Размерът на кредитите на домакинствата и НТООД намалява с 0,2% за година и се равнява на 18,687 млрд. лв. Кредитите за нефинансови предприятие се увеличават с 0,1% до 35,135 млрд. лв. в края на декември, при ръст от 1,4% в края на септември.  

Подкрепи Economic.bg