Ръст на производството на ток и твърди горива през юли

Намаление се отчита при производството на безоловен бензин и дизел

През юли месец страната ни е повишила производтсвото и доставката на твърди горива и електроенергия, посочват предварителните данни на Националния статистически институт.

С 63% се е увеличило производството на твърди горива през юли т.г. спрямо юни, достигайки 2965 хил. тона. За същия период прозиводството на електроенергия е с 15% повече (4 033 ГВтч).

За миналия месец от националната статистика отчитат спад при производството на безоловен бензин - със 7.0% до 146 хил. тона и на дизелово гориво - с 15.0% до 176 хил. тона. Без изменение остава производството на пропан-бутан.

На годишна база, юли 2012 г. спрямо юли 2011 г. производството на твърди горива е скочило със 7.5%; на безоловен бензин - със 17.7%; дизелово гориво - с 29.4%. Намалени се отчита при производството на електроенергия - с 4.8%.

На месечна база - с 60.1% са се увеличили доставките твърди горива, достигайки до 3 143 хил. тона през юли. Ръстът при доставките на пропан-бутан е с 37.5% (до 33 хил. тона), на безоловен бензин - с 6.5% (до 49 хил. тона) и на електроенергия - с 9.6% (до 2 683 ГВтч).  Намаление се отчита при доставките на дизелово гориво - с 2.3% и на природен газ - с 18.4%.


През юли 2012 г. спрямо юли 2011 г. нарастват доставките на твърди горива - с 6.0%. пропан-бутан - с 37.5%, безоловен бензин - с 14.0% и електроенергия - с 3.4%, а намаление се отчита при дизеловото гориво - с 5.1% и природния газ - със 17.9%.

Коментари: 0