Ръст на производството на ток от ВЕИ

Общо инсталираните мощности на територията на Югоизточна България са 552 MW

Произведената за месец юли 2012 г. електроенергия от възобновяеми енергийни източници в Югоизточна България е 84 103 мегаватчаса на стойност 40,5 милиона лева, съобщиха от EVN. Общо инсталираните мощности ВЕИ на територията на дружеството са 552 MW.

Делът на енергията от фотоволтаични централи е 86,5% от производството и 95,2% от разходите. На енергията от малки водни централи се пада 10,3 % от производството и 3,5% от разходите, а остатъкът се дължи на енергията от вятър. При сравнение с месец юни 2012 г. данните за юли 2012 г. сочат увеличаване на производството с 37%, а на разходите с - 56%.

От компанията очакват запазване на тенденцията за повишаване на производството на електроенергия от ВЕИ през следващия месец. 

Коментари: 0