Селищата с по-малко от 800 жители могат да останат без поща

Проектът на Комисията за регулиране на съобщенията ще бъде разгледан днес от Министерския съвет

Селищата с население под 800 души могат да останат без своя поща, след като правителството одобри новите правила за определянето на точките за достъп до пощенската мрежа. Според проекта на Комисията за регулиране на съобщенията, който ще бъде разгледан днес от Министерския съвет, на местата, където ще се закрият пощите, населението трябва да има осигурен достъп до услугата.

Ако „Български пощи", които са основният оператор на универсалната пощенска услуга у нас, решат да закриват пощенска станция според новия стандарт, те ще трябва само да уведомяват месец по-рано Комисията за регулиране на съобщенията, като посочат алтернативното осигуряване на достъпа на засегнатите хора до пощенски услуги.

С проекта се определят и нови правила за поставянето на пощенските кутии за писма - за населени места с до 2000 души трябва да има поне една кутия на обществено място, а за над 50 хиляди души - по една на всеки 5000 жители.

В България освен „Български пощи" оператори на универсална пощенска услуга са още четири компании, а други седем имат лицензи за извършването на определени части от нея. В универсалната пощенска услуга се включват приемането и разнасянето на писма, колети и парични преводи.

Коментари: 0