Силен спад на оборота във въздушния и воден транспорт

По-малко са приходите от "Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика"

Оборотът в дейностите "Въздушен транспорт" и "Воден транспорт" се е понижил сериозно през третото спрямо второто тримесечие на 2012 г. Това показват данните на Националния статистически институт (НСИ). Понижението на тримесечна база при въздушния транспорт е 7.9%, а при водния - 7.6%. Общият индекс на оборота за сектор "Транспорт, складиране и пощи" се понижава с 2.7% спрямо второто тримесечие, като от включените в него дейности единствено при "Пощенски и куриерски услуги" се наблюдава увеличение на приходите - с 1.7% на тримесечна база.

Оборотът в сектор "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения" намалява със 7.8% спрямо второто тримесечие на 2012 г. Най-голям е спадът в "Далекосъобщения" - с 10.3%, и "Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика", където понижението достига 9.5%. Увеличение е регистрирано само при "Издателска дейност" - с 2.1%.

През третото тримесечие на 2012 г. общият индекс на оборота в "Транспорт, складиране и пощи" нараства с 3.3% на годишна база, което се дължи най-вече на ръста в дейностите "Сухопътен транспорт" и "Пощенски и куриерски услуги", съответно с 9.8 и 8.7%. Същевременно продължава тенденцията на спад при "Воден транспорт" - с 21.4%, и "Въздушен транспорт" - с 15.1%.

Оборотът в сектор "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения" е с понижение от 6.1% спрямо третото тримесечие на 2011 г. Най-голямо е намалението в при "Издателска дейност" - с 18.7%, и "Информационни услуги" - със 17.6%. Увеличение има само при "Дейности в областта на информационните технологии" - с 8.5%.

Коментари: 0