Следят онлайн движението на акцизните стоки

С промени в закона налагат по-засилен контрол при продажбите на горива

6896 ~ 2 мин. четене

Съвместна информационна система между Агенция „Митници” и Националната агенция за приходите (НАП) ще контролира движението и продажбата на горива в страната. Днес правителството одобри законопроект за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове.

Създаването на системата е продиктувано от необходимостта от подобряване на контрола върху продажбата на горива. Целта е да се разработи интегрирана информационна система, която да обхваща всички акцизни стоки, т. нар. Българска акцизна централизирана информационна система. Така ще се подобри обменът на информация между двете приходни агенции при продажбата на акцизни стоки.

Тази система ще допринесе и за установяването на реалните получатели на акцизните стоки, както и за осъществяването на по-качествен контрол върху отчетените и фактически реализираните количества акцизни стоки по цялата верига от търговците до крайните потребители.

Информационна система ще помогне и при укриването на приходи и незаплащане на акцизи, мита, ДДС и други.

Със законопроекта се предлагат промени и в Закона за ДДС, които също са свързани с изграждането на общата информационна система за контрол върху горивата.

Промените предвиждат двете агенции да разполагат с механизъм за своевременно проследяване на документално отчетените и реално потребените количества горива.

С промените в закона за ДДС на практика се разширява кръгът на лицата, подлежащи на задължителна регистрация по закона, което следва от въвеждането на акциза върху природния газ от 1 юни 2012 г. 

Задължителната регистрация ще важи за търговците, които извършват продажби на природен газ за моторно гориво.

Въвеждат се и нови определения за природния газ за "битови" и за "стопански" нужди, които се определят от различните акцизни ставки на синьото гориво.

Подкрепи Economic.bg