Социалните работници с 20% по-високи заплати

Тежестта за бюджета ще бъде 4 млн. лв.

Заплатите на социалните работници се увеличават с 20% от днес. Това става, след като правителството взе решение да увеличи бюджетът на Министерството на труда и социалната политика. Общият брой на служителите в Агенцията за социално подпомагане 4736 служители, а допълнителният разход за бюджета ще бъде 4 млн. лв.

От днес влиза в сила и новият модел за изчисляване на заплатите на държавните служители. Според него се премахва допълнителното възнаграждение за прослужено време, като то ще бъде вече част от основното възнаграждение.

 Брутната заплата на държавните служители ще е от два компонента - основна заплата и допълнително възнаграждение, като то ще се дава по преценка и след атестация от ръководителя на звеното, в което работи служителят.

Според новите правила минимум 70% от фонда за работни заплати в едно звено ще се използва за изплащането на основната заплата. Въвежда се възможност за диференцирано увеличение на заплатата на служител - според оценката на изпълнението, като при най-високата оценка увеличението може да е до 15%.

Коментари: 0