Спад на приходите на "Юрий Гагарин" през юли

За януари-юли оборотът расте с 11%

На месечна база, през 2012 г. пловдивското предприятие отчита сериозен ръст на приходите от продажба на заготовки за цигари с филтър или цигарени гилзи. Това става ясно от съобщение за месечните резултати на дружеството публикувани на БФБ.

През миналия месец постъпленията от филтри и цигари са 1,12 млн. лв., което е 10,2% ръст на годишна база, но сериозен спад спрямо отчетените 1,74 млн. лв. от продажбата на гилзи през юни.
Дружеството спря производството и продажбата на цигарени гилзи с филтър заради обнародването в държавен вестник на Закона за изменение и допълнение на Закона за тютюна и тютюневите изделия (ЗТТИ). Производството беше преустановено на 5 юли.

С натрупване през седемте месеца на 2012 г. приходите от филтри и гилзи нарастват почти двойно - с 97,2% до 10,3 млн. лв. От продажбата на хартиени и картонени опаковки през януари-юли в дружеството са влезли малко над 18 млн. лв., което е с 11,3% по-малко спрямо съпоставимия период на миналата година. Оборотът в края на юли достига 28,33 млн. лв., или с 11% повече спрямо януари-юли 2011 г.

Коментари: 0