„Спиди“ излиза на борсата

Емисията е в размер на 1 482 200 лв., с номинална стойност 1 лв.

7562 ~ 1 мин. четене

Комисията за финансов надзор (КФН) потвърди проспекта на куриерската компания "Спиди" ЕАД за допускане до търговия на регулиран пазар на акции, съобщиха от регулатора. Емисията е в размер на 1 482 200 лева, разпределени в същия брой обикновени акции с право на глас, с номинална стойност 1 лева всяка.

Надзорът е вписал компанията и като публично дружество, с цел търговия на регулиран пазар.

"Спиди" ЕАД е основано през февруари 2005 г. с първоначален капитал от 5 хил. лв., като след това се правят няколко увеличения на капитала. В състава на Съвет на директорите влизат Валери Мектупчиян, Георги Глогов и "Омникар - С" ЕООД, което притежава 67% от капитала на дружеството.

Не е препоръка за вземането на инвестиционно решение!

Подкрепи Economic.bg