Средната заплата с 9% ръст

Безработните са се увеличи с 2 на сто през първото тримесечие спрямо година по-рано, отчита НСИ

Средната заплата през първото тримесечие на 2012 г. е с 8.9% по-висока, отколкото през същия период на миналата, докато броят на работещите е намалял само с 2.1%, според данни на Националния статистически институт за наетите и възнагражденията.

Принос за ръста на заплатите има частният сектор, където увеличението е с 11.1% за година, докато в държавния то е едва 3.6%.

Предварителните статистически данни сочат, че през януари 2012 г. средната заплата в страната е била 720 лв., през февруари - 719 лв., а за март - 754 лв. За година най-много са нараснали възнагражденията в телекомуникацията и разпространението на информация - с 18.7%. Там са и най-високите заплати - средно 1724 лв.месечно. Сред лидерите в заплащането са енергетиката - 1582 лв. и финансите и застраховането - 1394 лв.

Най-ниско платени са работещите в хотелиерството и ресторантьорството - 475 лв,, в администрацията - 485 лв, и селското стопанство - 530 лв. средно месечно.

В края на март броят на наетите на трудов договор и на държавна служба е 2.1 млн. Броят им намалява с 1.3% спрямо декември 2011 г. и с 2.1% в сравнение с първото тримесечие на миналата година.

За година най-много съкращения има в преработващата промишленост - 15.4 хил. души, в търговията - 10.5 хил. и строителството - 5 хил., които са и секторите с най-много работни места.

В процентно изражение намалението на работещите е най-голямо в търговията с имоти - близо 12%, в строителството - с 6.5%, и селското стопанство - с 5.6%.

Спрямо края на 2011 г. най-голям процент служители е бил съкратен в администрацията - с 4.6%, туризма - 4%, а най-много нови назначения е имало във ВиК сектора - с 6.6%.

Коментари: 0