Стартира втората фаза на проекта БУЛРИС

Проектът изгражда националната част от Общо европейска система за осигуряване на ефективно и безопасно корабоплаване по вътрешните водни пътища

300 ~ 2 мин. четене

В присъствието на зам.-министрите на транспорта, информационните технологии и съобщенията Петър Киров и Антон Гинев бе подписан договор за разширяване обхвата на услугите на речната информационна система в българската част на река Дунав - БУЛРИС. Проектът изгражда националната част от Общо европейска система за осигуряване на ефективно и безопасно корабоплаване по вътрешните водни пътища и се финансира от Оперативна програма "Транспорт" 2007 - 2013 г. Бенефициент по проекта е Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура".

"Проектът има изключително значение както за България, така и за всички европейски държави", каза заместник-министър Петър Киров. По думите му подобряването на условията за корабоплаване по р. Дунав е свързано с цялостен пакет от мерки, които МТИТС предприема за развитие както на речния, така и на жп транспорта, в съответствие с приоритетите на ЕС за насърчаване на зелените видове превози. "В следващия програмен период, по Механизма "Свързана Европа", съвместно с Румъния ще кандидатстваме за реализирането на проект за подобряване условията за корабоплаване в критичните участъци на реката", съобщи Петър Киров. Сред проектите, които имат значение за развитие на корабоплаването по реката могат да се разглеждат и проектите за изграждане на интермодален терминал в Русе, както и рехабилитацията на жп линията Русе - Варна.

Проектът "БУЛРИС" цели да повиши както безопасността в корабоплаването по българския участък на река Дунав, така и да минимизира случаите на замърсяване на реката. Проектът допринася за по-добрата възможност за използване на р. Дунав като основен вътрешен воден път на ЕС е за развитието на логистичните и транспортните вериги, които пресичат България. В рамките на първата фаза на проекта вече е изградена необходимата технологична инфраструктура в 16 комуникационни точки, разположени по протежението на р. Дунав на територията на областите Видин, Монтана, Враца, Плевен, Велико Търново, Русе и Силистра. В момента се провеждат тестове на системата, която предстои да бъде пусната в експлоатация в началото на 2014 г.

С днешното подписване на договора разширението на системата и обхвата на услугите се възлага на Консорциум "БУЛ РИС 2", който обединява компаниите "Транзас Марин Интернешънъл АБ" - Швеция, "Транзас Медитерейниън САС" - Франция и българската "Телелинк". Партньорите в консорциума са специализирани в проектирането и изграждането на системи за управление и контрол на корабния трафик, за радарно проследяване и за обмен на данни между  плавателните средства и бреговите служби. Компаниите са сред водещите в Европа в областта на разработването на специализирано оборудване за обучение на оператори на системи за навигация и морска безопасност. Стойността на договора за разширяване на системата "БУЛРИС" е 9 494 000 лв. Срокът за изпълнение е 18 месеца. Бенефициент по проекта е Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура".

Подкрепи Economic.bg