Ще намаляват лихвите и по кредитите, и по депозитите

Редуцирането на финансовата задлъжнялост на домакинствата е в заключителната си фаза

92 ~ 2 мин. четене
Автор: Димитър Вучев

Очакванията за развитието на банковия сектор в страната са за намаляване на лихвите и по кредитите, и по депозитите, което ще се дължи на подобряването на икономиката на България, а и на Европа като цяло. Това каза Кристофор Павлов, главен икономист на “УниКредит Булбанк” по време на пресконференция, на която финансовата институция представи прогнозите си за банковия сектор.

„В условията на все още ниско търсене на кредит от домакинствата и запазване на умерените темпове на растеж на кредита за фирми, подобряването на ликвидността ще намери израз най-вече в понататъшното намаляване на лихвите“, обясни Павлов.

Ръстът на корпоративните кредити ще се запази на приблизително същите нива както година по-рано. Освен това, според анализа на УниКредит Булбанк кредитите, свързани със селското стопанство, ще продължат да нарастват с двуцифрени темпове и през 2013 г. В известна степен това ще бъде компенсирано от преустановяване действието на някои еднократни фактори, които подкрепяха ръста на корпоративния кредит през изминалата година – най вече инвестициите във ВЕИ и довършването на някои големи търговски центрове, за които беше поет ангажимент за финансиране още преди началото на кризата.

Това, което поставя България в по-благоприятна позиция е, че въпреки кризата финансовата задлъжнялост в публичния сектор не просто не се увеличи, но продължи да намалява. Също така се отчита, че редуцирането на финансовата задлъжнялост в сектора на домакинствата вече е в заключителната си фаза. В корпоративния сектор задлъжнялостта остава най-висока. Причината за това е наличието на високата концентрация на дълг в определени сектори на икономиката на старта на кризата, както и фактът, че намаляването на финансовата задлъжнялост по дефиниция протича бавно. Една допълнителна причина за това е и отказът на държавата да се ангажира с мерки, насочени към активизиране на процеса на финансово преструктуриране на фалирали компании, коментираха банковите анализатори.

Финансовата задлъжнялост ще продължи да намалява в повечето страни в ЕС. Това се отнася, както за фирмите и домакинства, така и за правителствата, като ще е необходим продължителен период от време преди процесът да приключи.

 

Подкрепи Economic.bg