Ще усвояваме пари и по програма за наука и образование

Ректорът на СУ обеща български ВУЗ да влезе в класацията на 500-те най-добри

144 ~ 2 мин. четене
Автор: Мария Владимирова

Правителството одобри включването на още една оперативна програма към списъка за следващия програмен период 2014 - 2020 г. Това ще е "За наука и образование за интелигентен растеж" с водещо ведомство Министерството на образованието, младежта и науката.

Основната цел на програмата ще е постигането на "интелигентен растеж чрез повишаване на качеството на научните изследвания и образованието".

„Понеже все ни обвинявате, че нямаме университети в първите 500 в света сега ще ви кажа, че с парите, които получаваме за образование до 2020 г. това трябва да се случи“, заяви ректорът на Софийския университет проф.Иван Илчев след работна среща в Министерски съвет с премиера Бойко Борисов, образователния министър Сергей Игнатов и още осем ректора на висши учебни заведения.

 „Българската наука през последните 20 години не е получавала такава подкрепа, каквато получава днес. Европейската програма 2020 без иновации няма да стане и вие сте го оценили, за което ви благодарим. Българските учени скоро време ще в и зарадват с добри резултати“, коментира председателя на БАН акад. Стефан Воденичаров.

През април правителството прие средствата от Европейския съюз за България през следващия програмен период да се разпределят областите: иновации и предприемачество, регионално развитие, транспортна инфраструктура, околна среда, развитие на човешките ресурси, техническа помощ и административен капацитет, развитие на селските райони, морско дело и рибарство и трансгранично сътрудничество.

С новата програма за наука се очакват конкретни резулатите в рамките на пет приоритета – на научните изследвания и технологичното развитие, на връзката между образованието, бизнеса и трудовата заетост, образованието като фактор за социално приобщаване, образованието и ученето през целия живот, подобряване на образователната инфраструктура.

Предвижда се чрез новата оперативна програма да се осигурят значителни социално-икономически ползи за обществото чрез устойчивия ефект на инвестициите в дългосрочен план, запазване и разкриване на нови работни места, конкурентоспособност на работната сила, подобряване на демографските показатели, допълват от Министерски съвет.

Подкрепи Economic.bg