Стойнев видя „знак” за ръст на инвеститорското доверие

Министърът връчи сертификат за инвеститор клас "А" на "Пи Пи Ди България“

Автор: Николай Марченко

Знак за повишаващото се доверие от страна на чуждестранните инвеститори по отношение на очакваната възвращаемост на техните инвестиции в България, видя министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев.

Министърът връчи сертификат за инвестиция клас „А“ на „Пи Пи Ди България“ ЕООД за проект за „Разширяване и развитие на административно-финансов комплекс и звена в сферата на научно-изследователската дейност“, съобщиха от пресцентъра на икономическото ведомство.

„За нас е важно инвеститорите да се чувстват добре в България. Именно инвестиционни проекти като вашия са доказателство за подобряване на бизнес климата у нас“, заяви Стойнев.

Той цитира предварителните данни на БНБ за периода януари – април 2014 г., според които преките чуждестранни инвестиции в България възлизат на 218.5 млн. евро. Само за месец април тази година те са в размер на 106.6 млн. евро. За сравнение, през месец април 2013 г. инвестициите са били с отрицателен размер от 67.8 млн. евро.

През април има увеличение в две подстатии, формиращи сумата на преките чуждестранни инвестиции. Реинвестираната печалба на чуждестранните инвеститори е 19,3 млн. евро, а отпуснатите от чуждестранните компании вътрешно фирмени заеми на дъщерните им дружества в България са 96,6 млн. евро.  

Инвестицията на „Пи Пи Ди България“ е на стойност 1 млн. лв., като със средствата се предвижда придобиване на технически средства за обезпечаване работата на наетите служители. Проектът ще бъде осъществен в тригодишен период - до месец септември 2016 г., като общият размер на разходите ще достигне 21.2 млн.лв. В периода на реализацията на проекта ще бъдат разкрити нови 250 работни места.

Компанията „Пи Пи Ди България“ ЕООД предоставя услуги по създаване, развитие и управление на целия иновационен цикъл на нови лекарствени препарати и лабораторни услуги. Инвестиционният й  проект, за който получи сертификат клас А, предвижда „разширяване на дейността й” на територията на София.

Коментари: 0