Стойнев внесе в прокуратурата сигнали за злоупотреби за 230 млн. лв.

За първите 8 дни на септември бяха внесени други три сигнала за нередности на обща стойност 160 млн. лв.

3605 ~ 1 мин. четене
Автор: Атанас Христов

Министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев внесе в прокуратурата сигнал за нередности в българската енергетика на стойност 230 млн. лв. Сигналът е за неправилно планиране и изразходване на средства в частта от дейността на Националната електрическа компания (НЕК) и Електроенергийния системен оператор (ЕСО), без отчитане на задълженията по дългосрочните договори за разполагаемост за "студен резерв"* с ТЕЦ "AES-Гълъбово" и ТЕЦ "Контур Глобал Марица-изток 3".

Неправилното планиране е било известно още през 2012 г., съобщиха от Министерство на икономиката и енергетиката. Тогава е установено, че разполагаемостта за "студен резерв" и услуги на двете централи е отчетена от ДКЕВР при формирането на регулираната цена за достъп на ЕСО. МИЕ е уведомило тогавашните изпълнителни директори на ЕСО и НЕК с писмо от август 2012 г.

Три месеца по-късно (през ноември 2012 г.) в официална кореспонденция до НЕК и ЕСО ДКЕВР също констатира, че не би трябвало да има финансови и правни пречки за уреждане взаимоотношенията при заплащането на разполагаемост за "студен резерв" по дългосрочните договори. Въпреки това ЕСО не е заплатило дължимите разходи по горепосочените договори за разполагаемост за студен резерв на НЕК, като средствата са били насочени към други дружества.

От 1 до 8 септември 2013 г. в прокуратурата бяха внесени други три сигнала за нередности на обща стойност 160 млн. лв.

*мощности, които се включват само при необходимост, но и за тази енергия Електроенергийният системен оператор ЕАД (ЕСО) плаща на централите, които поддържат резерва)

Подкрепи Economic.bg