Столична община с 50 е-услуги

Целта е налагането на принципа "обслужване на едно виртуално гише"

124 ~ 1 мин. четене

Услугите около плащането на местните данъци и такси в София ще се предоставят по електронен път. Това предвижда най-мащабният проект в областта на електронното управление, в рамките на който се разработват около 50 услуги в най-голямата община в България - Столична, съобщи БТА.

При подаването на документи по електронен път се спестяват разходи и време, тъй като по-малко служители се ангажират с реализирането на услугата. Целта е налагането на принципа "обслужване на едно виртуално гише" и създаването на максимално удобство за гражданите и организациите, които получават електронните административни услуги.

Сред услугите, свързани с местни данъци и такси, са издаване на удостоверения за данъчна оценка на недвижим имот, за платен данък върху превозни средства или недвижими имоти, такси за битови отпадъци, за дължим и платен данък върху наследство.

Плащането по електронен път е свързано с бъдещи промени в Закона за местните данъци и такси, както и в наредбите на общинските съвети, които определят размера на налозите.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Подкрепи Economic.bg