Строим само сгради с нулево потребление на енергия

Парламентът одобри поправки в Закона за енергийна ефективност на първо четене

От 2019 г.

Новите обществени сгради, които ще се изграждат от 2019 г. ще имат задължително почти нулево потребление на енергия. Това предвиждат поправки в Закона за енергийната ефективност , приети на първо четене от Народното събрание.

Това ще бъде постигнато освен с добра изолация на къщите и с поставяне на слънчеви панели, перки и други ВЕИ, които да ги захранват с енергия, достатъчна за функциониране на сградите. 

Изискванията към жилищните сгради по отношение на пестене на енергия също ще бъдат повишени. Преди въвеждане в експлотацията техните собственици трябва да ги снабдят със енергиен сертификат, ако са с разгърната площ над 500 кв.м. 

Коментари: 0