Строителството леко се съживи

Секторът продължава да разчита на инфраструктурите проекти и инвестициите в търговски площи

Строителната продукция в България расте с 1.8% през март спрямо февруари, показват предварителните данни на Националния статистически институт (НСИ).

Календарно изгладените данни показват увеличение от 2.1% на строителната продукция през март 2012 г. в сравнение със същия месец на 2011 година.

Продукцията от гражданско и инженерно строителство се увеличава с 3.4%, а от сградно строителство - с 0.5%.

На годишна база увеличението на строителната продукция през март 2012 г. се определя предимно от положителния темп при гражданското и инженерното строителство, където увеличението е 7.1%, изчислено от календарно изгладени данни, докато сградното строителство намалява с 1.4%.

Данните показват, че секторът продължава да разчита основно на инфраструктурите проекти и инвестициите в търговски площи.

Коментари: 0