Строят жилища за социално слаби

Стойността на инвестицията в Несебър е над 2,1 млн. лв.

Несебър ще строи жилища за социално слабите жители на града, съобщиха от кметството.  

На последната сесия на Общинския съвет бе взето решение да бъде изградена голяма, модерна и многофункционална жилищна сграда, близо до сегашния кв. „Черно море”. Семействата, които ще бъдат настанени там, в момента обитават цял квартал т.нар. „махала”, в непосредствена близост с центъра на новия град. Там хората живеят в бунгала и бараки, без нормални хигиенни условия.

Новият жилищен блок ще бъде разположен на площ от близо 3 000 квадратни метра разгърната застроена площ. Апартаментите в него ще са 42. Според гласуваната процедура, инвестицията е на стойност 2 103 280 лв.

Спечелилият участник в обществената поръчка за изграждане на обекта се задължава да съгласува заданието и проектите по време на тяхното изготвяне и преди внасянето им за одобряване.

Срокът за изграждане, въвеждане в експлоатация на сградата по плана на жк „Черно море” и предаването й на община Несебър е до 30 месеца от сключването на договора за отстъпено право на строеж. 

Коментари: 0