Таванът на лихвите няма да важи със задна дата

Погасяваме кредитите предсрочно без накзателна такса след първата година

Депутатите приеха на второ четене промени в Закона за потребителския кредит, които предвиждат разпоредбите да не се прилагат за договори за кредит, сключени преди датата на влизането му в сила.

Изключение са случаи, при които кредиторът няма право на обезщетение или неустойка при предсрочно погасяване на договор за кредит, когато кредитът е погасен след изплащане на 12 месечни погасителни вноски от усвояването му.

Депутатите решиха, че законът ще влезе в сила 3 месеца след обнародването му в Държавен вестник. Това означава, че таван върху лихвите, както и другите промени около таксите по кредитите, ще има за договорите, подписани след август тази година.

Заместник-председателят на ПГ на Коалиция за България Янаки Стоилов обясни, че сключените договори ще продължат да действат, като всеки ще може да погаси предсрочно кредита след изтичане на определен срок. „По този начин създаваме много по-добър ред", обясни той, цитиран от "Фокус".

Припомняме, че промените в закона бяха приети преди две седмици на първо четене. С тях бе въведен таван от 50,5% на лихвите на потребителските кредити, като към тях се включват и т.нар „бързи” заеми до 400 лв. Таванът се отнася за ГПР.

Ще бъде разширен обхватът на Закона за потребителския кредит по отношение на кредити под 400 лева. По отношение на този тип кредити няма да се прилага правото на отказ от кредита, тъй като наличието на това право би обезсмислило и ограничило краткосрочните кредити.

Със законопроекта се забранява на банките да събират някои видове такси и комисионни, за които се приема, че са част от дейността на банката по предоставяне на кредита, а именно - такси и комисионни за действия, одобрение и усвояване на кредит, както и за неговото управление.

Промените предвиждат още предсрочното погасяване на жилищни и ипотечни кредити да става без наказателна лихва след първата година. Ако това се случи през първата година, наказателната лихва не може да бъде повече от 1 процент.

Кредиторът не може да събира повече от веднъж такса и/или комисионна за едно и също действие. Въвежда се изискване видът, размерът и действието, за което се събират таксите и комисионните, да се описват ясно и точно в договора за кредит.

Коментари: 0