Точкова система за нарушения при риболова

При достигане на максимален брой наказания, разрешителното на кораба се прекратява, предвиждат промени в закона

7020 ~ 2 мин. четене

Забранява се извършването на стопански риболов във вътрешните водоеми на страната. Това решиха депутатите, като приеха промени в Закона за рибарството и аквакултурите. Целта е разграничаване на риболова на естествен ресурс в река Дунав и Черно море и на произведената в изкуствени условия продукция.

Отпада възможността стопански риболов, развъждане и отглеждане на риба и други водни организми, дейност като регистриран купувач, както и други дейности по закона да се извършват от физически лица. Те могат да се осъществяват само от юридически лица и еднолични търговци. Това се прави с оглед диференциране на пазарния субект и фискално проследяване на продуктите от рибарство, обясниха от Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури.

Въвежда се възможност за издаване на специално разрешително за усвояване на ресурс от квотиран вид риба. Промяната е обусловена от необходимостта да се идентифицират риболовните кораби, придобили право за усвояване на квотирани видове. Застъпени са редът и основните условия, на които следва да отговаря риболовният кораб за получаване на специално разрешително за улов на квотиран вид риба.

Разширяват се хипотезите, при които е възможно прекратяване на разрешителното за стопански риболов и отписването на кораба от регистъра на риболовните кораби на страната. По този начин се създава предпоставка за по ефективно прилагане на европейското законодателство.

Актуализира се и съдържанието на разрешителното за стопански риболов и удостоверението за усвояване на ресурс от риба и други водни организми.

Въвежда се точкова система за нарушенията, въз основа на която при извършено нарушение, титулярът на разрешителното за извършване на стопански риболов получава определен брой точки за съответния риболовен кораб. При достигане на максимален брой наказателни точки разрешителното за стопански риболов на съответния кораб може да бъде прекратено.

Подкрепи Economic.bg