"Топлофикация София" спечели европейски проект

Дружеството ще подобрява безопасността на труд

3764 ~ 1 мин. четене
Автор: Таня Киркова

"Топлофикация София" ЕАД спечели поредния проект за безопасни условия на труд, финансиран по ОП "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013 г.

Общата стойност на проекта е 131801,25 лв. От тях 80% или 110241,00 лв. са европейската финансова помощ от Европейския социален фонд. За изпълнението на проекта в "Топлофикация София" ще бъдат закупени нови  работни облекла и лични предпазни средства, ще бъде направен подробен анализ на трудовата среда - микроклимат, шум, вентилация, осветлени, на всички рискови за работниците фактори. Вторият анализ върху  здравословното състояние на работещите в компанията. Въз основа на разработките ще бъдат направени препоръки ще бъде подобрена средата, ще бъдат разработени и въведени нови стандарти за безопасност, обясни ръководителят на проекта Снежа Мишева.

"Топлофикация София" има опит в реализирането на проекти, свързани с човешките ресурси. През 2011 г. компанията е спечелила първият проект по оперативна програма "Фонд условия на труд" 2007-2013 г.

"Тази година ще продължим да подпомагаме дружества като "Топлофикация София". В Агенцията по заетостта (АЗ) постъпиха още 1162 подобни проекта. До май най-малко 300 предприятия ще получат финансиране по ОП "Развитие на човешките ресурси", съобщи Иван Кръстев, главен директор в АЗ. В момента се изпълняват 230 проекта за 29.5 млн. лв. Сред тях и този на столична топлофикация.

Подкрепи Economic.bg