"Трейс" спечели поръчка за ремонт на 8 км жп участък

Стойността на договора е 14 421 140 лв., а срокът за изпълнение на поръчката е 8 месеца

296 ~ 1 мин. четене
Георги Желязков Автор: Георги Желязков

Пътностроителният холдинг "Трейс Груп Холд" АД и "Национална компания "Железопътна инфраструктура" подписаха договор за изпълнение на обект: "Възстановяване на проектна скорост в участъка София-Мездра, път №2, по обособени позиции: Позиция №2 - отсечката от км 33+578 до км 41+578 с дължина 8 093 метра". Стойността на договора е 14 421 140 лв., а срокът за изпълнение на поръчката е 8 месеца.

8-километровият участък се намира в отсечката София-Мездра, която е с категория "железопътна магистрала". Железният път е построен за движение на влаковете със 70 km/h, но поради влошеното му техническо състояние в момента скоростта е ограничена до 50 km/h. Целта на ремонта е да се възстанови проектната скорост.

Трасето на железния път е разположено плътно до скатовете на Искърския пролом, а на едно място пресича коритото на р. Искър. По отсечката има 4 моста, 31 водостока и 12 подпорни стени.

Дейностите ще бъдат извършени на два етапа - проектиране и строително-монтажни работи.

"Трейс Груп Холд" изпълнява и друг жп проект - "Рехабилитация на жп инфраструктура по жп линия Пловдив-Бургас (263 км) на стойност 380 млн. лв., финансиран от Кохезионния фонд на ЕС по Приоритетна ос 1 на ОП "Транспорт" 2007-2013 г.

Подкрепи Economic.bg