Трудовите злополуки в НКЖИ са намалели с 30.2%

Компанията отбелязва Световният ден за безопасност на труда

3881 ~ 1 мин. четене
Георги Желязков Автор: Георги Желязков

Трудовите злополуки в Национална компания Национална компания "Железопътна инфраструктура" (НКЖИ) са намалели с 30.2%, съобщиха от дружеството. Според предварително заложените приоритети във фирмената Стратегия, НКЖИ е трябвало да намали трудовите злополуки с 4% при служителите до края на 2012 г.

Ръководството на НКЖИ полага системни и непрекъснати усилия за подобряване на здравословните и безопасни условия на труд. В съответствие с приетата от Правителството на България "Стратегията по безопасност и здраве при работа" в ДП "НКЖИ" се разработиха конкретни мерки с практическа насоченост за продължаващо, устойчиво и равномерно подобряване условията на труд и намаляване на трудовите злополуки, обявиха от компанията.

Отчет-анализът по изпълнение на Стратегията за безопасност и здраве при работа идва в навечерието на Световния ден за безопасност на труда. Компанията отбелязва денят, посветен на превенцията срещу нещастните случаи по време на работа и свързаните с тях условия на труд и професионални заболявания - 28 април.

През отчетния период са били постигнати резултати в трите приоритетни области от Стратегията:

- Оценка и управление на професионалните рискове;

- Изграждане на поведение в участниците в трудовия процес, насочено към опазване на  здравето;

- Ефективното прилагане на действащото законодателство в областта на безопасните и здравословни условия на труд.

"Изпълнението им бе в съответствие с изискванията на държавната и европейската политика, чиято основна цел е намаляване на трудовите злополуки с 25 % на 100 000 заети в България за периода 2007 - 2012 г.", съобщиха от НКЖИ.

Подкрепи Economic.bg