Търговията на дребно се стабилизира

Все повече хора пазаруват по интернет, по телефона или чрез поръчки по пощата, сочат данните на НСИ

През месец април оборотът при търговията на дребно (без търговия с автомобили и мотоциклети) запазва нивото си от месец март, като данните на Националния статистически институт (НСИ) са предварителни и сезонно изгладени.

На база календарно изгладени данни се наблюдава спад от 0,3% спрямо април 2011 г.

Оборотът през април тази година спрямо предходния месец нараства в търговията на дребно с битова техника, мебели и други стоки за бита - с 1,9%, в търговията на дребно с фармацевтични и медицински стоки, козметика и тоалетни принадлежности - с 0,9%, в търговията на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или интернет - с 0,5%, и с 0,4% - в търговията на дребно с храни, напитки и тютюневи изделия, в търговията на дребно с текстил, облекло, обувки и кожени изделия, в търговията на дребно с компютърна и комуникационна техника.

Намаление на оборота се наблюдава в търговията на дребно с разнообразни стоки - с 1,4%, и в търговията на дребно с автомобилни горива и смазочни материали - с 0,3%.

През април 2012 г. оборотът бележи ръст на годишна база в търговията на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или интернет - с 12,5%, в търговията на дребно с фармацевтични и медицински стоки - с 8,5%, в търговията на дребно с компютърна и комуникационна техника - с 5,9%, и в търговията на дребно с храни, напитки и тютюневи изделия - с 2,8%.

Спад на годишна база отбелязва оборотът в търговията на дребно с текстил, облекло, обувки и кожени изделия - с 21,1%, в търговията на дребно с разнообразни стоки - с 12,4%, в търговията на дребно с автомобилни горива и смазочни материали - с 3,6%, и в търговията на дребно с битова техника, мебели и други стоки за бита - с 0,5%.

Коментари: 0