УниКредит отпусна 2.4 млн. лв. заем на Велико Търново

Кредитът е със срок до юни 2014 г. и ще бъде използван за финансиране на разходи по вече одобрени проекти

Георги Желязков Автор: Георги Желязков

УниКредит Булбанк отпуска кредит от 2.4 млн. лв. на община Велико Търново след проведена процедура по реда на Закона за обществените поръчки. Заемът е със срок до юни 2014 г. и ще бъде използван за финансиране на разходи по вече одобрени проекти - "Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води на територията на Община Велико Търново" по ОПОС 2007- 2013 и "Реконструкция и обновяване на здравната инфраструктура на комплексен онкологичен център - град Велико Търново" по ОПРР 2007 - 2013.

Общо 5 банки са подали оферти за участие в процедурата. С решение на кмета на община Велико Търново от 12 юни 2013 г. УниКредит Булбанк беше класирана на първо място и определена за изпълнител на обществена поръчка. Договорът за кредит беше подписан на 11 юли 2013 г.

"Заемът на община Велико Търново е поредният за последната една година, който банката отпуска на Велико Търново чрез фонд "Флаг" за финансиране на проекти от ключово значение за местните общности. За нас е много важно да даваме своя принос в подкрепа на инвестиции за проекти, които подпомагат инфраструктурното развитие", коментира Микеле Амадеи, директор Корпоративно, инвестиционно и частно банкиране в УниКредит Булбанк.

Коментари: 0