Успешно договаряне, но слабо разплащане по ОП "Околна среда"

Разплатени са 17.5% от отпуснатите 3.5 млрд. лв.

124 ~ 2 мин. четене
Автор: Таня Киркова

Изключително успешно договаряне, сериозен, но все още недостатъчен напредък по отношение на разплащанията и очаквания за активно договориране от общините за стартиране на реални строителни дейности по проектите в началото на 2013 г. Това са последните констатации за изпълнението на ОП "Околна среда", направени от Европейската комисия и Министерството на околната среда по време на годишния преглед на Оперативните програми през декември.

"Завършихме процеса на договаряне, изпълнихме планираното за годината. Няма никаква загуба на средства от нито една оперативна програма. Няма нито една спряна програма, за разлика от други държави членки. Имаше комплименти към държавата, към системите, Националния фонд и към одитните агенции на всички оперативни програми", разказа отговарящият за ОП "Околна среда" зам.-министър Ивелина Василева за www.economymagazine.bg.  

Договорените средства са общо за цялата програма са 4.7 млрд. лв. Разплатени са 17.5% от отпуснатите 3.5 млрд. лв. по ОП "Околна среда".

България има уверение от Европейската комисия, че ще получи до края на годината всички внесени искания за възстановяване на средства по сертификатите за извършеното строителство. "Миналата седмица бях в Брюксел и колегите бяха категорични, че в началото на 2013 г. ще възстановят средствата по входираните от нас сертификати. Потвърждение, че ще бъдат възстановени средствата от Кохезионния фонд за водните проекти и от фонда за регионално развитие за останалите проекти, е получил и министър Дончев", обясни Василева.  
 
"Общините се мобилизираха, наблюдава се скок в активността им в края на 2012 г. Само в последната седмица в Агенцията за обществените поръчки за предварителен контрол преди възлагане, са внесени 60 поръчки за строителство, супервизия и надзор. Това за нас е индикация, че активно върви процесът на търгуване и очакваме в първото тримесечие на годината, когато климатичните условия позволят, да започне реално строителство", каза зам.-министърът.

"2013 г. ще бъде предизвикателство, защото ще трябва да се извършат голям брой разплащания. Необходима е пълна мобилизация на всички органи и организации, свързани с изпълнението, контрола и оценката, предупреди Василева. Всички бенефициенти към настоящия момент са уведомени, че строителните дейности трябва да приключат до края на 2014 г., за да може впоследствие да се верифицират разходите за тях и да бъдат възстановени от Европейската комисия", каза още Василева.

Всеки един от подписаните договори за безвъзмездна финансова помощ се следи от гледна точка на възлагането на обществените поръчки.

Ако се получи забавяне преди възлагане на строителството, едно от възможните решения е да се прекрати този договор и ако е възможно да се превъзложи и да се осигури финансиране в рамките на следващия програмен период. Водите и ВиК инфраструктурата ще продължат да бъдат приоритет за ОП Околна среда 2014-2020 г.

Подкрепи Economic.bg