Усвоени са 60 млн. лв. по ОП "Конкурентоспособност"

За цялата 2011 г. изплатените средства са били общо 87.76 млн. лв.

Георги Желязков Автор: Георги Желязков

Към 22 юни изплатената безвъзмездна финансова помощ по Oперативна програма "Конкурентоспособност" е 59.94 млн. лв. Това показват данните управляващия орган на програмата. За сравнение цялата сума изплатена през 2011 г. беше 87.76 млн. лв., абсолютният рекорд за последните пет години е през 2010 г. - изплатени 432.7 млн. лв.

От 2007 г. досега най-много пари по тази оперативна програма са изплатени по Приоритетна ос 3 (Устойчиво развитие на туризма) - 389.21 млн. лв. Парите по тази ос трябва да служат за подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура, за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите, както и за национален туристически маркетинг.

Други 164.5 млн. лв. са изплатени по Приоритетна ос  2 (Регионална и местна достъпност). В нея влизат подобряване на регионалната и местна пътна инфраструктура, изграждане на информационни и комуникационни мрежи и услуги, и достъп до устойчиви и ефикасни енергийни ресурси.

По останалите три оси - Достъп до устойчиви и ефикасни енергийни ресурси, Местно развитие и сътрудничество и Техническа помощ изплатената сума е общо 35.81 млн. лв.

Коментари: 0