В държавния резерв липсват храна, лекарства и вода

Подменят се с малки количества само резервите от горива, показва справка в регистъра за обществените поръчки

В държавния резерв липсват храна, лекарства и вода
228 ~ 2 мин. четене

От години държавната агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" не е купувала храни, лекарства, пшеница, фураж и минерална вода. Подменят се с малки количества само резервите от горива. Това показва справка в регистъра за обществените поръчки, цитирана от „Труд” в днешния брой на изданието.

Резервът, който би трябвало да покрие най-належащите нужди на хората при бедствие или война, остава незареден заради липсата на достатъчно средства, показва отчетът на агенцията за първите шест месеца на годината.

Данните на министерството на финансите за състоянието на резерва показват, че в него няма никаква минерална вода, а би трябвало да има около 3 млн. литра. Запасът от лекарства е под 1% от нужните количества. Хлебното зърно би стигнало за под 30 дни, при норматив от 90. Осигурени са 17% от запасите от храни, допълва „Труд”.

От самата държавна агенция не са посочили в отчета за дейността си какви количества продукти имат. Обясняват обаче, че "прираст на нормативите за държавен резерв и военновременни запаси и обновяване на стоки и материали с изтичащ срок на съхранение не е извършвано поради драстично намаления бюджет на агенцията".

Справка в регистъра на обществените поръчки показва, че ведомството е успяло през последната година и половина единствено да попълва запасите си от горива. За това е дало над 36 млн. лв. Въпреки това запасите от горива само се обновяват, като няма средства за попълването им според изискванията на ЕС. Това признават и от агенцията в последния отчет за дейността си.

Единственият приход на държавния резерв са налаганите от него глоби. Ведомството наказва компаниите, които би трябвало да съхраняват продукти за нуждите на резерва, но всъщност го използват. През 2013 г. са наложени 1,7 млн. лв. глоби.

Коментари: 0