ВЕИ централите, които не спазват закона трябва да бъдат изключвани

Не производителите на зелена енергия, а безумните и силно изкривени решения, които взимаше ДКЕВР, носят загуби за ЕРП-тата, твърди Никола Николов, член на Българска фотоволтаична асоциация

272 ~ 4 мин. четене
Автор: Атанас Христов

- Г-н Николов, служебният министър на икономиката, енергетиката и туризма Асен Василев обеща временно спиране на 40% от ВЕИ централите, които не са подавали информация в реално време за произведената електроенергия към централното диспечерско управление. Толкова голям ли е процентът на производителите на енергия от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ), които не са спазили закона или вие, на ниво асоциация, имате други данни? Защо толкова много ваши колеги не са спазили закона?

Искам първо да подкрепя усилията на Асен Василев за справяне с кризисната ситуация в енергетиката. Днес (вчера, 26 март 2013 г. – бел. ред.) на кръгла маса, организирана от КНСБ, се бяхме събрали всички големи производители на ВЕИ енергия, ръководството на държавните дружества, електроразпределителните предприятия (ЕРП), и ние заявихме, че подкрепяме тези решения.

Напълно сме съгласни с решението за спиране на ВЕИ централи, защото производители, които не отговарят на която и да е част от закона трябва да понесат своята отговорност.

Но трябва да направим една уговорка. Има и централи, които са платили съответните съоръжения на едно ЕРП, което много се оплаква от "зелената" енергия – а именно EVN. Съоръженията са платени преди 3 месеца. Затова не сме съгласни да понасяме последствия за действията на други, които са възпрепядствали закона. Само това ЕРП не е предлагало на присъединяваните в мрежата му възобновяеми източници договори за достъп. Така правеха другите ЕРП-та, спазвайки закона.

Ние сме "за" много стриктното спазване на закона, но не искаме да носим отговорност за чужда вина. Не казвам, че само съответното ЕРП е виновно. Вероятно има и недобросъвестно присъединени електроцентрали, които трябва да си понесат отговорността. Ние винаги сме алармирали, когато закона не се спазва - включително и от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР). Помните незаконосъобразната такса "достъп", която те въведоха и, която падна в съда. Съгласни сме да носим своята отговорност и напълно подкрепяме стил на управление в отрасъла, който почива на закона.

 

- Т.е. част от тези 40% от централите, които временно ще бъдат спрени не са можели да подават данни, защото не са били присъединени към мрежата… Така ли е?

Не. Просто не са им изисквани съоръжения чрез договора за присъединяване към електропреносната мрежа. И второ – част от тях са платили на ЕРП-то необходимите съоръжения, но не са ги получили.

Става дума за съоръженията за пренос на данни в реално време и то за присъединените към ЕРП-тата централи. Големите производители са присъединени към Националната електрическа компания (НЕК) и не мога да повярвам, че те нямат съоръженията.

 

- Каква част от тези 40% от централите, които не са подали данни в реално време, не са могли да го направят заради липсата на изискване от ЕРП-тата?

Първо – не съм сигурен, че 40% е вярна цифра. Второ – не мога да знам кои са тези, които не са монтирали съоръжения заради ЕРП-тата.

Истината е, че ние поискахме отлагане за определен срок, в който въпросните централи да се приведат според изискванията на закона. Разбирам обаче, че не сме получили този период. Това ме притеснява.

Аргументите са, че през последните 9 месеца тези производители не са изпълнили изискванията на закона. Това е според проучване на министерство на икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ).

 

- Какъв срок поискахте?

2-месечен. Ние смятаме, че и самите ЕРП нямат потенциала да поемат и обработят тази информация. Ако сме прави, искането да се спрат определен брой централи, защото не изпълняват закона, изглежда самоцелно. Това би било много неуместно.

Подкрепяме мерките, но с уговорката, че критериите са изключване трябва да са ясни.

 

- В крайна сметка тези 40% от ВЕИ производителите ще бъдат ли изключени от енергийната система?

Да, ще бъдат изключени. Ангажиментът, който Асен Василев пое към нас е до три дни след изпълнение на законовите изисквания централите да бъдат присъединени към мрежата. Ние сме удовлетворени от това правило.

 

- От трите ЕРП-та продължават да твърдят, че трупат загуби заради "зелената" енергията и ще продължат да понасят негативи. Как бихте отговорили на това?

Аз не съм този, който трябва да отговаря на това. Да им отговори този, който ги е довел до загуба. Ние изпълняваме закон и получаваме приходите си според описаното в нормативната уредба и европейските регулации.

Това, което доведе до факта ЕРП-тата да трупат загуби са безумните и силно изкривени решения, които взимаше ДКЕВР. Регулаторът изкриви ценообразуването в цялата енергийна система и заради тези дисбаланси вероятно и ЕРП-тата трупат загуби.

Но искам да отбележа, че те не трябва да бягат от своята отговорност, защото не обжалваха правилата за компенсиране на разходите, които правят за "зелена" енергия. Тези правила бяха приети от ДКЕВР и не знам за ЕРП, което да ги е обжалвало.

Затова нека бъдат добри и адресират своите претенции към този, който е създал проблемите, а не към нас.

Подкрепи Economic.bg