ВУЗ-ове получиха 10.2 млн. лева за дистанционно обучение

Средствата са по ОП "Развитие на човешките ресурси"

18 висши учебни заведения получиха общо 10.2 млн. лева по схемата за Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование, финансирана по ОП "Развитие на човешките ресурси".

Договорите бяха официално подписани в Министерски съвет в присъствието на премира Бойко Борисов и просветния министър Сергей Игнатов.

Премиерът посочи, че електронното обучение е много важно за младите хора в 21 век.

"Това са живи пари, които отиват директно в сфери, които са важни за всяко едно учебно заведение. Цялата палитра от университети получава не малко пари и то по тази програма", подчерта Бойко Борисов.

Той насърчи ректорите на университетите и екипите им да се мобилизират, защото има такива, които за първи път печелят проекти. 

Софийски университет "Св. Климент Охридски" има пет одобрени проекта на стойност 3 млн. лева. За двата си одобрени проекта Техническият университет ще получи 814 хиляди лева. Пловдивският университет „Паисий Хилендарски” има един одобрен проект на стойност 767 хиляди лева.

Финансиране по схемата ще получат и Висшето училище по застраховане и финанси, Шуменският университет, Националният военен университет „Васил Левски" във Велико Търново, Икономическият университет във Варна, Университетът "Проф. Д-р Асен Златаров",  Колеж по икономика и администрация в Пловдив, Варненският свободен университет "Черноризец Храбър", Националната художествена академия,  Медицински университет - София чрез Факултет по обществено здраве и Висшето транспортно училище „Тодор Каблешков”.

Коментари: 0