„Вектор инженеринг” с най-ниска оферта за ремонт на гара Пазарджик

Предстоящото преустройство и саниране на гарата се осъществява със съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие

3896 ~ 2 мин. четене
Автор: Димитър Вучев

Комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите към ДП Национална компания „Железопътна инфраструктура” (НКЖИ) отвори ценовите оферти на допуснатите участници в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Преустройство и саниране на приемно здание гара Пазарджик - II-ри етап”. Председателят на Комисията Андреана Пастушанска оповести най-ниската оферта, която е предоставена от Консорциум „Вектор инженеринг” – 3 359 793.09 лв (без ДДС), като предложението е без непредвидени разходи.

„ДЗЗД Девня трейд – Гига строй” е предоставила оферта на стойност е 3 659 102 лв (без ДДС). Заложените непредвидени разходи от компанията са 362 910.20 лв. Ценовата оферта на участник Обединение „Гара Пазарджик 2012” е 3 624 317.05 лв (без ДДС), а непредвидените разходи са 362 431.71 лв.

Предложението без ДДС на Консорциум „Техномашпрогрес – ИП” е 3 452 280.51 лв, а непредвидени разходи – 345 228.5 лв. Предлаганата цена без ДДС на „ДЗЗД „Крам – РК” е 3 646 407 лв, като непредвидените разходи са 364 640.71 лв.

Предстоящото преустройство и саниране на гара Пазарджик се осъществява със съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) чрез Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013. Андреана Пастушанска уточни, че с реализирането на проекта ще се постигне пълно архитектурно обновяване на приемната сграда и гаровия комплекс при използване на висококачествени, енергоефективни съвременни материали и технологии.

С изпълнението на проекта се предвижда да бъдат създадени редица удобства за гражданите, като обособена топла чакалня и отделена чакалня за майки с деца. За лицата с намалена подвижност ще бъде създадена достъпна среда и те ще са в състояние да ползват всички услуги на територията на гарата. За бърза и лесна ориентация на гражданите на подходящи места ще бъдат поставени указателни табели, надписи и пиктограми.

Ще бъде извършено преустройство и подмяна на електрическата инсталация на сградата, частично преустройство и подмяна на вътрешната ВиК инсталация. Ограждащата конструкция на сградата ще бъде приведена към изискванията за енергийна ефективност съгласно нормативната уредба и паралелно с това ще бъде изградена изцяло нова отоплителна инсталация. 

Подкрепи Economic.bg