Бизнес климатът се влошава през март

Търговците на дребно не предвиждат увеличение на продажните цени през следващите три месеца

108 ~ 1 мин. четене
Автор: Силвия Георгиева

Бизнес климатът в промишлеността, строителството и търговията на дребно се влошава през март спрямо февруари 2013 г., което води и до спад на общия показател с 1.8 пункта. Това сочат данни на Националния статистически институт (НСИ).

Най-сериозно е понижението в търговията на дребно, където бизнес климатът пада с 5.3 пункта спрямо февруари. Основните причини за влошаването са по-резервираните оценки и очаквания на търговците на дребно за бизнес състоянието на предприятията. През март анкетата отчита още по-негативното влияние на фактора "недостатъчно търсене" (с 16.4 пункта), който измества затрудненията на предприятията, свързани с несигурната икономическа среда и конкуренцията в бранша, допълва от НСИ. Търговците на дребно не предвиждат увеличение на продажните цени през следващите три месеца.

Понижението на бизнес климата в промишлеността се понижава с 1.2 пункта през март спрямо предходния месец, което се дължи на влошените оценки на мениджърите за настоящото бизнес състояние на предприятията. Същевременно обаче очакванията им по отношение на бизнес състоянието и производствената активност през следващите месеци се подобряват. И в промишлеността не се очаква повишаване на цените.

Най-малко е влошаването на бизнес климата в строителството - намаление на показателя с 0.7 пункта спрямо февруари. Очакванията на бранша по отношение на строителната активност през следващите три месеца са по-резервирани.

През март бизнес климатът в сектора на услугите запазва приблизително равнището си от предходния месец. Прогнозите на мениджърите по отношение на развитието на бизнеса в сектора през следващите шест месеца са по-благоприятни. Подобряват се и очакванията им за търсенето на услуги през следващите месеци.

Подкрепи Economic.bg