Връщаме малки стари електроуреди без покупка на нови

Това гласи нова наредба за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване, която беше приета от правителството през декември и влезе в сила на 1 януари

208 ~ 2 мин. четене

От началото на годината по-големите магазини за електроуреди трябва да приемат малка негодна за употреба техника без покупка на нова. Това гласи нова наредба за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване, която беше приета от правителството през декември и влезе в сила на 1 януари. Наредбата отразява изискванията за отпадъците от този вид оборудване на директива на ЕС от 2012 г., пише „24 часа“.

Целта е според изискванията на ЕС България да организира максимално ефективно изхвърлянето и след това третирането на този вид отпадъци постепенно през следващите години. Трябва да се подобри събирането, повторната употреба и рециклирането на излязло от употреба оборудване, така че да се намалят отпадъците, а ресурсите да се използват по-ефективно.

Задължението се въвежда за обектите с търговска площ по-голяма от 400 кв. м, в които се продава електрическо и електронно оборудване. Те трябва да приемат без заплащане много малки стари уреди, при които външният размер не надвишава 25 cм. Това може да бъдат например тостери и кафеварки, които трябва да се приемат в търговския обект или на входа му. В тези случаи крайните потребители не са задължени да купят нов уред от вида, който предават в магазина, уточниха експерти.

Потребителите могат да връщат и по-големите стари уреди в търговските обекти, които извършват продажба на електронно и електрическо оборудване, но само при покупката на нов уред от сходен вид и със същите функции.

Дистрибуторите и продавачите поставят съдове за събиране на територията на обекта, където извършват продажбата. Приемането се извършва в цялата продължителност на работното време на обекта.

Местата за разделно събиране на уредите, включително в обекти, където се извършва продажба, и площадките за съхраняване, се обозначават с табели “Събирателен пункт за излязло от употреба електрическо и електронно оборудване”.

В хода на преговорите по директивата България е договорила преходен период за постигане на целите по събирането на този вид отпадъци. Така за 2016 г. е предвидено у нас да се събират 41% от средното тегло на електрическото и електронно оборудване, пуснато на пазара през предходните три години. От 2020 г. целта става 65%.

Коментари: 0