Връщането на Дянков свали лихвата по извънредния дълг

На днешния аукцион беше постигната доходност от 1% при 1.38% година по-рано

144 ~ 2 мин. четене
Георги Желязков Автор: Георги Желязков

Министерството на финансите пласира успешно 6-месечни държавни ценни книжа (ДЦК) на стойност 800 млн. лв. при среднопретеглена доходност от 1%. От ведомството определят аукциона като успешен, тъй като през 2011 г., когато за последно бяха продадени ДЦК с подобен матуритет, постигнатата доходност беше 1.38%.

Целта на днешния аукцион беше да се наберат средства в краткосрочен план, с които да се запълни дупката във фискалния резерв. Тя се получи, след като премиерът Бойко Борисов реши да изплати още през февруари субсидиите за земеделските производители. Симеон Дянков беше твърдо против изплащането на близо 1 млрд. лв. да стане преди края на март, което доведе и до искането на неговата оставка.

Финансовото министерство обяви, че постъпилите днес поръчки са били за над 1.15 млрд. лв., като коефициентът на покритие достигна 1.45. С най-голям дял придобити съкровищни бонове са банките - 81.3%, следвани от пенсионните фондове, придобили - 9.5% и други инвеститори - 9.2%.

От ведомството се похвалиха, че постигната доходност на аукциона е под доходността на аналогични ДЦК на редица държави от Европейския съюз и региона - Румъния (5.3%), Полша (3.47%), Хърватия (2.1%) и Словения (1.6%).

"Резултатите от днешния аукцион доказват доверието на пазарите към провежданата политика на финансова стабилност в страната. В унисон с резултатите на аукциона са и стабилните нива на стойността на показателя CDS, отчитащ премията по застраховката срещу неплатежоспособност на емитента, които ни поставят в една група с Балтийските държави, Полша и Словакия", се казва в официалното съобщение на министерството.

Новината, че Симеон Дянков остава финансов министър вероятно е помогнало за постигането на по-ниската доходност. Вчера, при вече обявената оставка на Дянков, бяха пласирани 5-годишни ДЦК на стойност 45 млн. лв. Средната постигната доходност беше 1.99%, или с 0.33 процентни пункт по-висока от постигнатата през януари 2013 г.

Подкрепи Economic.bg