Връщат ни пари от парно и топла вода в топлорайона

Над 49% трябва да доплатят, останалите имат суми за възстановяване

Готови са изравнителните сметки на Топлофикация София

Автор: Таня Киркова

Изравнителните сметки за парно и топла вода на 98% от  абонатите на „Топлофикация София” са готови и  във фактурите вече са включени сумите за за доплащане или получаване. 821 лв. средно е сметката за топлинна енергия за двустаен апартамент за този отоплителен сезон, показват изчисленията при среднопретеглена цена 95,924 лв. за МВтч с ДДС.  От днес клиентите на „Топлофикация София” могат да си възстановяват или да доплащат сумите от изравнителните сметки за отоплителен сезон 2011-2012. Миналата година за подобно жилище е платено средно 735 лв. при среднопретеглена цена 90.136лв./МВтч с ДДС. Увеличението на среднопретеглената цена за зимата 2011-2012г. в сравнение с предходния отчетен период 2010-2011г. е 6,42%.

Малко над 49% от клиентите трябва да доплатят за потребената топлинна енергия през този отоплителен сезон, а на останалите почти 51% ще бъдат възстановени надплатените суми.

Клиентите, които имат да получават суми за връщане от изравнение и  нямат просрочени задължения, могат да изберат или да получат парите си в брой, или да оставят сумата за покриване на следваща сметка. Ако се спрат на първия вариант, трябва да отидат в Отдела за обслужване на потребителите в съответния топлорайон с документ за самоличност, а ако не са титуляри на партидата – и с нотариално заверено пълномощно.

„Топлофикация София” е готова да удължи работното време на касите в топлорайоните при необходимост. Въпреки, че касите в ТР”Земляне” и ТР „Люлин” ще работят с удължено работно време – до 18.15 часа. „За да обслужим бързо хората, които искат да си получат парите веднага в брой, сме осигурили достатъчно касиери и информатори в касите, каза Стоян Цветанов, Изпълнителен директор на „Топлофикация София”.

Сумите за доплащане, заедно с месечните сметки за топла вода могат да бъдат внесени във всяка каса на компанията или по безкасов път, онлайн чрез Еpay, чрез банкомати, електронно банкиране, чрез открита разплащателна сметка в банка, както и през пос-терминалите на дружеството.

Най-сериозно ще е доплащането при клиентите, които през отоплителния сезон са заявили нулево или минимално потребление, въпреки че са запазили обичайната си консумация. Така по време на отоплителния сезон те на практика са били кредитирани от съседите си, а сега с изравнителната си сметка ще трябва да заплатят отчетената и консумирана през периода топлинна енергия. Съседите на такива клиенти пък имат по-сериозни суми за възстановяване.

Домакинствата могат да възразят за неточно отчитане или грешки в изравнителните сметки до 1 октомври, който се счита за начало на  новия отоплителен сезон.  А тези, на които получените изравнителни сметки са изчислени все едно че са имали максимално потребление, заради неосигурен достъп за отчет, могат да поискат от своя топлинен счетоводител допълнителна дата за отчет на уредите и преразглеждане на изравнителните сметки до началото на октомври. В резултат от този отчет сметките на останалите клиенти в цялата сграда ще претърпят корекции.

Коментари: 0