Всяка втора фирма в България няма пари в брой

Българите са едни от най-нередовните платци в Европа

Всяка втора фирма в България няма пари в брой

Българите са едни от най-нередовните платци в Европа. Това показват данните от ежегодното проучване на EOS Group за 2014 г. „Навици за плащане в Европа“. Нашата страна, заедно с Румъния, се нарежда в дъното на класацията по редовни разплащания – подобни тревожни данни са отчетени на фона на усилията на европейските държави да се справят с финансовата криза и да променят навиците на бизнес и крайните клиенти при извършването на плащания.

Българските компании получават със закъснение средно 25% от издадените фактури, а допълнителни 5% отписват, защото не могат да бъдат събрани. По този показател бизнес клиентите се оказват значително по-нередовни от крайните потребители – с 28% просрочени фактури спрямо 20% при последните. Подобна е тенденцията в Европа като цяло. В дни средният период на забава в страната е 29 при средно 27 дни за цяла Европа.

Данните по сектори показват, че в България най-голям е делът на просрочените и отписани вземания при компаниите в сферата на търговията (37%), следвани от сектора на услугите (30%).

Данните показват още, че финансовата дисциплина в западната част на континента е по-добра от тази на изток: 78% от фактурите в Западна Европа и 72% от тези в Източна се плащат навреме. Най-стриктна е финансовата дисциплина в Германия (83% редовни плащания) и Франция (80%), докато България и Румъния са в другия край на класацията по този показател с едва 70% плащания в срок. Забавените фактури са 19% за Западна Европа и 23% за Източна, а съответно 3% и 5% от задълженията се считат от компаниите за несъбираеми (отписани).

В опит да се справят със задлъжнялостта  българските компании дават все по-кратки срокове за плащане на своите клиенти в сравнение със средните данни за Източна Европа. Компаниите в страната ни се нареждат на второ място в района само след Полша по най-кратки срокове за отложено плащане, като определят средно 38 дни за бизнес клиентите и 24 дни за крайните потребители. Конкретните резултати за България показват, че компаниите от промишлеността дават най-дълги срокове на отложено плащане на своите клиенти (40 дни), а най-кратки те са при фирмите в областта на търговията (34 дни), следвани от услугите (37 дни).

Над половината от анкетираните (58%) в страната твърдят, че се справят изцяло с вътрешни ресурси с управлението на вземания и едва 20% наемат колекторски агенции за събиране на вземанията си от бизнес клиенти. Най-малко специализирана външна помощ използват компаниите в областта на търговията (69% от които управляват изцяло вътрешно риска). Това има своето отражение върху дейността им, тъй като те най-често не успяват да съберат навреме парите си.

Все повече фирми в България нямат средства в брой, като това е топ причината, посочена като основен фактор за просрочия при бизнес клиентите – при 52% от анкетираните. Към нея се добавят и забавените плащания от собствените клиенти – 48%, което се превръща в омагьосан кръг. При физическите лица безработицата (35%) и умишленото неплащане (31%) са основни причини за просрочия.

Коментари: 0