Въглищата са поевтинели с над 6%

При общия добив на суровини цените на едро намаляват с 10.5%

Георги Желязков Автор: Георги Желязков

Средните цени, на които производителите на едро пласират продукцията си на вътрешния пазар, остават без промяна през юни. Данните на Националния статистически институт (НСИ) обаче показват, че при добивната промишленост отново има огромен спад в цените, като намаляващата тенденция започна още в първия месец на годината.

При общия добив на суровини цените на едро намаляват с 10.5%, което е рекорд за последните четири години. През май 2013 г. годишният спад достигна 9.6%, а през април - 8%. Статистиката показва, че най-голям срив в цените през юни има при добива на метални руди - с 13.9% за година. При въгледобива също има значително поевтиняване - с 6.2%. Неметалните суровини са поскъпнали с 0,3%.

В преработващата промишленост цените се увеличават с 0.9%. Увеличение спрямо юни 2012 г. е отчетено при обработката на кожи, производството на изделия от обработени кожи без косъм - с 11.5%, и при производството на хранителни продукти и ремонта и инсталирането на машини и оборудване - по 5.1%. Намаление на цените се наблюдава при производството на основни метали - с 5.4%, и при производството на хартия, картон и изделия от хартия и картон - с 1.8%.

При производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ -има спад с 0.5%.

Коментари: 0